Teachers’ Metaphoric Perceptions of Covid-19 and School in the Process of Covid-19

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.25

Keywords:

Covid-19 perception, Isolation, Metaphor, Pandemic, School perception

Abstract

The study aims to reveal teachers’ perceptions of “Covid-19” and “School in the Covid-19 Process” through metaphors. The differences between the covid-19 perceptions of those who had Covid-19 disease in the participants’ families and those who did not were examined. Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the study. Participants consist of a total of 100 teachers, 80 in Hatay and 20 in Gaziantep. The content analysis method was used. It was seen that teachers had 45 different metaphors in the perception of ‘Covid-19’ and were collected in eight categories. The most produced metaphors’ codes related with covid-19 were “Flu”, “Cancer”, “Illness”, “War”, “Flu-pneumonia”. Categories created according to metaphors were “Similar to other diseases”, “Infectiousness”, “Damaging”, “Fatal”, “Uncertainty”, “Social order”, “Immunity”, “Isolating”. Participants created 56 different metaphors in the perception of “School in the Covid-19 Process,” and these metaphors could be gathered in seven categories. The most produced metaphors were “Dangerous zone”, “Abandoned building”, “Pandemic point / Virus slot”, “House”.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Suat Deniz Ulaş

Science of Education, Sakarya University
Turkey
Email: suatulas@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4606-028X

Halil İbrahim Kurt

Science of Education, Sakarya University
Turkey
Email: hibrahim_kurt27@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-2325-8648

Sezgi Bayındır

Science of Education, Sakarya University
Turkey
Email: sezgi.bayindir@ugurokullari.k12.tr
ORCID: 0000-0001-7626-4545

Özgül Cihan

Science of Education, Sakarya University
Turkey
Email: cihan.ozgul80@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3443-1373

Ömer Faruk Vural

Associate Professor
Science of Education, Sakarya University
Turkey
Email: omervural@sakarya.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1520-3762

Mehmet Başaran

Assistant Professor
Science of Education, Gaziantep University
Turkey
Email: mehmetbasaran@outlook.com
ORCID: 0000-0003-1871-520X

References

Akan, Durdağı, Sinan Yalçın, and İsa Yıldırım. ““Teachers’ methaphoric impressions related to ‘school manager”.” Elementary Education Online, 13 (1) (2014): 169-179

Akyavuz, Ebru Külekçi, and Murat Çakın. “School administrators’ views on the effect of Covid-19 pandemic on education.” Electronic Turkish Studies, 15 (4) (2020): 723-737.

Arı, Aslı Görgülü, and Kevser Arslan. “Covid-19 perception in middle school student’ mind.” Electronic Turkish Studies, 15 (6) (2020): 503-524.

Arı, Aslı Görgülü, and Meryem Hayır Kanat. “Prospective teacher’ views on Covid-19 (Coronavirus).” Van Yüzüncü Yıl University the Journal of Social Sciences Institute, Outbreak Diseases Special Issue, (2020): 459-492.

Babacan, Ezgi. “Agsl Students perception of music concept: Metaphor analysis.” Journal of Research in Education and Teaching, 3(1), (2014): 124-132.

Bakioğlu, Büşra, and Mustafa Çevik. “Science teachers’ views on distance education in the Covid-19 pandemic process.” Electronic Turkish Studies, 15(4), (2020): 109-129. doi:10.7827/TurkishStudies.43502

Baltacı, Ali. ” A conceptual review of sampling methods and sample size problems in qualitative research.” Journal of Bitlis Eren University Institute of Social Sciences, 7 (1) (2018): 231-274.

Bozkurt, Aras. “Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (3) (2020): 112-142.

Bozkurt, Aras. “Images and perceptions of primary school students towards distance education during Coronavirus (Covid-19) pandemic: A metaphor analysis.” Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6 (2) (2020): 1-23.

Bozkurt, Yasemin, Zekiye Zeybek, and Rüstem Aşkın. “Covid-19 pandemic: Psychological effect and therapeutic interventions.” Istanbul Commerce University Journal of Social Sciences, 19(37), (2020): 304-318.

“COVID-19 Data” World Health Office. Accessed January 2, 2021. https://covid19.who.int/.

“COVID-19 Educational Disruption and Response.” UNESCO. Accessed March 24, 2020. https://en.unesco.org/news/covid-19-educational-disruption-and-response.

Çetin, Özdemir, Murat Çakiroglu, Cüneyt Bayılmış, Hüseyin Ekiz. “Teknolojik gelişme için eğitimin önemi ve internet destekli öğretimin eğitimdeki yeri.” The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (3) (2004): 144-147.

Demirli, Cihad. “Web tabanlı öğretim uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri: Fırat üniversitesi örneği.” Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumunda sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, (2002).

Duban, Nil, and Fatma Gül Şen. “Pre-service classroom teachers’ opinions regarding the COVID-19 Pandemic Process.” Electronic Turkish Studies, 15 (4) (2020): 357-376. doi: 10.7827/TurkishStudies.43653

Ekici, Gülay, and Hasan Akdeniz. “Determination of perception regarding the “discipline in the classroom” of teacher candidates: A work of metaphor analysis.” Dicle University Journal of Ziya Gökalp Education Faculty, 33 (2018): 26-37.

Ekici, Gülay. “Student-teachers’ metaphoric perceptions towards the concept of “computer”. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (3) (2016): 755-781.

Eraslan, Levent. “Sociological metaphors.” Journal of Academic Perspective, 27 (2011): 1-22.

Ersoy, Arife Figen. “Eğitimde Nicel Araştırma Desenleri.” Saban, Ahmet. ve Ersoy, Arife, (Ed.). Fenomenoloji İçinde Bölüm 3 (s.102).(3.Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.

Fetah, Eren, İsmail Çelik, and Ahmet Oğuz Aktürk. “Ortaokul öğrencilerinin Facebook algısı: Bir metafor analizi.” Kastamonu Education Journal, 22 (2) (2014): 635-648.

Gençoğlu, Cem, And Mehmet Çiftçi. “Education during Covid-19 pandemic: A analysis on Turkey. ” Journal of History School, 46 (2020): 1648-1673.

Gülbahar, Merve, and Zehra Gök Metin. “Koronavirüs-19’un kardiyovasküler sistem üzerine etkileri.” Turkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri, 12 (2) (2020): 305-314.

Güneş, Aysun, and Mehmet Fırat. “Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları.” Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (3) (2016): 115-129.

Güngörer, Fatma. “The effect of Covid-19 on social institutions.” Van Yüzüncü Yıl University The Journal of Social Sciences Institute, Epidemic Diseases Special Issue: 393-328.

Güveli, Ebru, A.Sabri İpek, Ercan Atasoy, Hasan Güveli. “Prospective primary teachers’ metaphorical perceptions towards mathematics.” Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), (2011): 140-159.

Jameson, J. Matt, Stegenga S.M, Ryan J, and Green, A. “Free appropriate public education in the time of COVID-19.” Rural Special Education Quarterly, 39 (4) (2020): 181-192.

Kantos, Züleyha Ertan. “Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili düşünceleri.” 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi- Sosyal ve Eğitim Bilimleri: 67.

Karcıoğlu, Özgür. “COVID-19: Its epidemiology and course in the world.” Journal of ADEM 1(1), (2020): 55-70.

Koç, Emine Seda. “Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği kavramlarına ilişkin metaforik algıları.” İnönü University Journal of Education Faculty, 15 (1) (2014): 47-72.

Kocabıyık, Oya Onat. “Phenomenology and grounded theory: A comparison in terms of some features.” Trakya University Journal of Education Faculty, 6 (1) (2016): 55-66.

Örücü, Deniz. “Öğretmen adaylarının okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları.” Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 20 (3) (2014): 327-358.

Özdemir, Servet, and Emek Akkaya. “The analysis of secondary school students’ and teachers’ mental images of school and ideal school by using metaphor.” Educational Administration: Theory and Practice, 2 (2) (2013): 295-322.

Özer, Mahmut. ” Educational policy actions by the ministry of national education in the times of Covid-19 of Turkey.” Kastamonu Education Journal, 28 (3) (2020): 1124-1129.

“Question and Answers Hub.” World Health Organization. World Health Organization. Accessed April 8, 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub.

Saatçı, Gencay, and Aksu. Murat. “Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan yabancı uyruklu öğrencilerin Koronavirüs algıları metafor yolu ile tespit etmeye yönelik bir araştırma.” Journal of Awareness, 5(4) (2020): 617-630.

Saban, Ahmet. “Okula ilişkin metaforlar.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), (2008): 459-496.

Saban, Ahmet. “Prospective teachers’ mental images about the concept of student.” Turkish Journal of Educational Sciences, 7 (2) (2009): 281-326.

Sandalcı, Beste, Oğuz Abdullah Uyaroğlu, and Gülay Sain Güven. “The role, importance and recommendations of chronic diseases in COVID-19.” Flora, 25 (5) (2020): 1-7

Nilüfer, Acar, and Tevfik Koçak. “The role of nutrition in supporting the immune system in combating Coronavirus disease (COVID-19).” Gazi Journal of Health Sciences: Special Issue, (2020): 18-45.

Uzoğlu, Mustafa. “Perceptions of science teacher candidates on distance education”. Black Sea Journal of Social Sciences, 9 (16) (2017): 335-351.

Winthrop, Rebecca. “Top 10 Risks and Opportunities for Education in the Face of COVID-19.” Brookings. Accessed April 10, 2020. https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2020/04/10/top-10-risks-and-opportunities-for-education-in-the-face-of-covid-19/.

Additional Files

Published

2021-12-10

How to Cite

Ulaş, S. D., Kurt, H. İbrahim, Bayındır, S. ., Cihan, Özgül ., Vural, Ömer F., & Başaran, M. . (2021). Teachers’ Metaphoric Perceptions of Covid-19 and School in the Process of Covid-19. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 393–410. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.25